Festa del Chianti Classico på The Winery Hotel

Temat för Festa del Chianti Classico 2022 kommer att vara den nya uppdelningen av Chianti Classico i elva byar och så kallade UGA (precis som i Barolo och Barbaresco). Producenter från var och en av Chianti Classicos 11 byar och nya UGA kommer att finnas på plats på The Winery Hotel. Alessandro Masnaghetti, som bland annat gjort kartorna i Chianti Classico, Barolo och Barbaresco, kommer för första gången till Sverige. Eventet anordnas av familjen Ruhne från gården Terreno och vinjournalisten Åsa Johansson. För bokning av plats mejla: [email protected]

Terreno Sweden

Friday 21 January 15.00-17.00