VIN OCH MAT FRÅN ITALIEN

Vin och mat producenter från Italien som söker importörer

Italchamber Stockholm

Thursday 10 November 13.00-17.00

Premium: Search more than 2000 wine lists in 35+ countries