Masterclass och provning med fokus på odlarchampagner

Kom och möt 12 champagneodlare intresserade att knyta nya kontakter på den svenska marknaden, mer än 70 olika champagner kommer att kunna provas! Givande samtal utlovas!

Business France Stockholm

Monday 8 May 10:00- 11:30 och 12:00-17:00

Välkommen till franska residenset – Narvavägen 26, 115 22 Stockholm

Premium: Search more than 2000 wine lists in 35+ countries. Download an unlimited number of wine lists.